Értékes vagy!

Valahogyan így hajnalban beugrott ez a dolog. Hogy nem vagy értéktelen, haszontalan, hanem ugyanúgy értékes vagy, mint bárki más. Ez az értékesség pedig független attól, hogyan, miben élsz, milyen rossz dolgaid, bűneid, szokásaid vannak. Ha kíváncsi vagy, olvass tovább...

Folytatva a megkezdett gondolatot, valószínűleg volt már Veled is úgy, hogy arra gondoltál, egy senki vagy, haszontalan, értéktelen. Nincsenek jó tulajdonságaid, mindig csak ártasz magaddal a környezetednek, mindig csak bántasz másokat, sőt talán még odáig is eljutottál, hogy nem sok értelme van az életednek, ha éppen semmi. Magadba fordulsz, és csak arra tudsz gondolni, milyen rossz az életed, mennyire nem tudsz jó lenni, akárhogyan is igyekszel, és tényleg el nem tudod képzelni, mit is keresel ebben a világban. Egy senkinek érzed magad, aki semmire se jó, akit senki se szeret, akinek nem sok haszna van a földön... egy értéktelen, haszontalan valaki, aki csak díszlet ebben a világban. 

Éreztél már így? Én igen. Éreztem pocsékul magam amiatt, mert nem találtam a helyem a világban, nem láttam értelmét annak, amit csinálok, nem tudtam, mit keresek itt, minek kell itt lennem. Próbáltam rájönni egy olyan dologra, amit amúgy sem foghattam fel: kerestem az élet értelmét... és sokáig nem találtam meg. Talán mert mégsem akartam annyira megtalálni, nem voltam kitartó, vagy csak rossz helyen kerestem...?

Ha olvasod vagy olvastad a Bibliát, azon belül a négy evangéliumot (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma), ismert lehet előtted, hogy Jézus, Isten Fia ártatlanul halt meg a kereszten; vállalta a halált bűneink bocsánatára, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ha nem olvastad eddig, érdemes lehet... a történet mondanivalója ebből a szempontból, hogy Jézus meghalt értünk, helyettünk a kereszten, a mi bűneink miatt. Értünk, azaz érted, értem, mindenkiért. Nincs olyan bűn, amit ne vállalt volna át, és nincs olyan ember, aki kimaradt volna ebből. Azaz Jézus MINDENKIÉRT, MINDENKI bűneiért halt meg; ez azt jelenti, hogy érted, a Te bűneidért is. Ebből egyenesen következik az, hogy értékes vagy, hiszen ha nem lennél az, Jézus talán nem vállalta volna a kereszthalált érted. De a Biblia sehol nem ír arról, hogy ezért a tolvajért, azért a rablóért, amazért a gyilkosért nem halt meg... Ő mindenkiért vállalta!

Jézusról még pár sor: olvashatod a Bibliában, hogy hozzávittek egy parázna nőt, akit házasságtörésen kaptak. A tömeg meg akarta kövezni ezért a bűnéért, de Jézus azt mondta neki: "Menj, de többé ne vétkezzél!" Megbocsátott neki, és elengedte (János evangéliuma 8. fejezet)... szintén olvashatsz Zákeusról, a fővámszedőről, aki vagyonát csalással, erőszakoskodással szerezte. Mikor Jézus arra járt, megszólította: "Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom" (Lukács evangéliuma 19. fejezet). A keresztre feszítéskor pedig két rablót is megfeszítettek; egyikük felismerte Jézust, és ezt mondta neki: "Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban! És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban" (Lukács evangéliuma 23. fejezet). A három esetben az a közös, hogy Jézus nem arra tekintett, milyen bűnös emberek ezek, hanem szeretettel, elfogadással, megbocsátással beszélt hozzájuk. Nem hajtotta el őket, nem kerülte el őket jó messzire, hanem közösséget vállalt velük, tulajdonképpen lehajolt hozzájuk... és nem csak ezt a három esetet találod a Bibliában.

Most lehet azt gondolod, hogy a Te bűneid sokkal nagyobbak ezeknél. Akár így gondolod, akár nem, lényegtelen; Jézus minden bűnöshöz lehajol, senkit nem hajt el magától, és amit nem szabad elfelejteni, minden bűnösért, minden bűnért meghalt a kereszten. Ebben pedig Te magad is benne vagy... Jézus mindenkiért meghalt, mindenkit szeretettel vesz körül, amiben benne van, hogy Téged is szeret. Akármilyen rossz, gonosz vagy is, az Ő szemében értékes vagy... különben vállalta volna a kereszthalált?

Ami az életedet illeti: Isten teremtménye vagy. Ő alkotott, ő adott életet Neked. Ő határozta el, hogy legyél, és nem akadályozott meg ebben. Megszülettél egy csoda által... "Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket" (Mózes első könyve). Megalkotott, mert így látta jónak. S mivel az Ő alkotása vagy, értékes vagy... ha nem lennél az, nem születtél volna meg. De megszülettél... mert Istennek terve van Veled. És ez az a terv, amit meg kell találnod, amit keresned kell, hogy olyan életet élj, amit Ő szánt Neked. Ez adja, adhatja meg igazán életed értelmét...

Isten szemében értékes vagy! Mivel Ő alkotott Téged. Mivel Neki terve van az életeddel. És mivel Jézus is meghalt érted a kereszten... fontos vagy Istennek, fontos vagy Jézusnak, szeretve vagy! S nem arra lettél teremtve, hogy sodródj a mindennapokban, hanem arra, hogy találd meg Istent, és találd meg, mi az Ő terve az életeddel.

Sokáig én is csak tengődtem, kerestem a helyemet a nagyvilágban, de Istennél megnyugodtam. Rájöttem, hogy Ő szeret engem. Úgy, ahogy vagyok. Hogy jöhetek Jézushoz minden bűnnel, szennyel, mocsokkal, mert Ő nem küld el, nem küld vissza. Ő megbocsát, megtisztít, és új életet kezdhetek... Vele. És ma már tudom, tudhatom, mi az életem értelme... Neki akarok szolgálni, az Ő szeretetét, kegyelmét hirdetni, közvetíteni. Ezért vagy itt, ezért olvasod ezeket a sorokat... hogy adjak Neked Istenből. Hogy ne tartsam meg magamnak, amit Tőle kaptam. És bízom benne, hogy egy kicsit elgondolkodsz azon, hogy bizony minden vélt vagy valós hülyeséged ellenére értékes vagy... szeretve vagy... és van értelme az életednek! 

Adj magadnak egy esélyt, adj Istennek egy esélyt...!