Az élet értelme...?

Valamelyik nap egy széken üldögéltem egy szobában, és bámultam kifelé a fejemből. A szomszéd helyiségben egy vidám társaság tartózkodott, és egy kicsit eltünődtem, hogy egyszer mindennek vége lesz... a vidámságnak, a szórakozásnak... és tényleg MINDENNEK. S mi lesz utána?

Mi az élet értelme? Mi az, amit el kell érnünk az életben? Mi az igazi boldogság?

Igazi örömöt, boldogságot ad-e az, ha mindenem megvan: autó, jól fizető állás és pénz, vagy bármi más? Igazán boldog vagyok-e az alkoholtól, a kábítószertől, a párkapcsolatoktól, vagy bármi egyéb dologtól? Az-e az élet értelme, hogy jól éljek, hogy mindenem meglegyen; hogy eljárjak szórakozni, nyaralni, hogy jól érezzem magam? Híresnek kell lennem ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életem legyen?

Mit ér a pénz, az autó, az alkohol, a drog, a hírnév és bármi más, ha a lelkem üres, ha belül nem vagyok boldog? Mit ér az életem, ha lelkileg üres vagyok és nincs kapcsolatom azzal, Aki a világon a legjobban szeret? Aki teremtett, alkotott; Aki egész életemet végigkíséri, ott van velem, fogja a kezem, és szerető gondoskodással vezet? Aki még egyszülött Fiát is halálra adta értem?

Egyszer mindennek vége lesz... a halál véget vet mindennek. Itt hagyunk mindent, amit megszereztünk, elértünk, összegyűjtöttünk életünkben... és akkor odaállunk majd Isten elé, és Ő végignézi az életünket. Végignézi minden egyes pillanatát, kedvesen mosolyog vagy a fejét csóválja; aztán mikor mindennel végzett, megkapjuk a végső határozatot: vagy a Pokol és az örök szenvedés vár ránk, azokra, akik nem követtük, szerettük Őt, nem engedelmeskedtünk Neki, az Ő akaratának... vagy a Mennyeknek országa, az örök élet, ahol Istennel lehetnek békességben mindazok, akik engedelmesen követték Őt itt a földön.

Mi tesz minket, engem boldoggá? Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy kapcsolatunk lehet vele, hogy Hozzá tartozunk, és tudom, hogy egyszer ott leszünk Nála... 

Máté evangéliuma 6. fejezet, 19-21. vers: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is."

"A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség..." - Galata levél 5. fejezet, 22. vers.