Arthur T.Pierson: Müller György; R. Short: Müller György naplójából

Idejét se tudom már, mikor kezdtem el olvasni ezt a könyvet, de tegnap a végére értem, és most leírom néhány gondolatomat ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban.

Sok ember számára kérdés, hogy hol van ma Isten? Hol van napjainkban, amikor annyi rossz dolog történik? Vannak olyan feltételezések, hogy Isten annak idején megalkotta a világot, aztán magára hagyta, és nem avatkozik bele a további történésekbe. Valóban így lenne ez? Valóban magunkra lennénk hagyva ezen a bolygón?

Müller György, miután új ember lett Jézus Krisztusban, Isten Fiában, mindent Rá bízott, mindenre Tőle várt választ és mindennel kapcsolatban Őhozzá fordult. Istentől várta az útmutatást, hogy Ő mit szeretne kezdeni vele, mire szeretné felhasználni Őt és az életét. Istentől kért lelki és anyagi támogatást; nem emberektől, nem emberekben bízva, hanem csakis kizárólag Istenben bízva, Tőle kért el mindent. Isten pdig gazdagon megáldotta ezért a bizalomért...

Több árvaház felépült, több ezer árva gyermek talált otthonra, és nőtt fel nélkülözésektől mentesen; mindig mindent megkaptak, semmiben sem szenvedtek hiányt. Isten Müller Györgyöt arra hívta el, hogy az árvákon segítsen, és mivel ő követte Istent, ezért Isten megadott minden feltételt hozzá. 

Többek között erről szól ez a könyv: hogyan épültek a semmiből, pusztán hit által az árvaházak; hogyan érkeztek az adományok, amiket Müller György egyedül Istentől kért, nem emberektől; hogyan munkálkodott Isten Müller György életében, hogyan fejlődött folyamatosan lelkiekben; Isten milyen gazdagon megáldotta ezt a Neki kedves szolgálatot...

Isten ma is közöttünk jár, és nem hagyott magunkra! Aki Hozzá fordul, aki tiszta szívvel keresi Őt, az megtalálja... és többek között arra buzdít, bátorít engem ez a könyv, hogy én is szánjam oda magam Istennek, az Ő akaratának minél jobban, és csak Őt kövessem... keressem, kutassam az Ő akaratát, és legyek engedelmes gyermeke. 

"Kérjetek és megadatik néktek..." (Lukács 11, 9).

"Közeledjetek az Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzátok." (Jakab 4, 8).