"Isten beszéde élő és ható"

Sokszor előjön az a hozzáállás az emberek részéről, hogy Isten csak megteremtette a világot, aztán hagyta a maga sorsára - ezzel tulajdonképpen kijelentve azt is, hogy Isten ma nem csinál semmit, csak úgy van. Esetenként azonban ez a gondolkodás elvezet odáig is, hogy Isten valójában nem is létezik...

Hogyan ismerhető meg Isten? Elsősorban a Bibliából, ami az Ő szava. Az Ige. Ami mérce kell, hogy legyen az életünkben. A Bibliából ismerhetjük meg Őt, az Ő szeretetét, a tervét az életünkkel, azt, hogy miért is vagyunk a világon. Az örök élet titkát, Jézus Krisztust; az Ő szenvedését és kereszthalálát a bűneinkért. A Biblia Isten szava, az Ő beszéde, és aki forgatja és olvassa, megtapasztalhatja a címként kiválasztott bibliai ige (pontosabban: "Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." - Zsidókhoz írt levél 4., 12.) valódiságát... velünk is ez történt az utóbbi hetekben (is).

Az elmúlt hónapokban sok álmatlan éjszakám volt, amikor azért nem bírtam visszaaludni, mert folyamatosan járt az agyam (most éppen nem vagyok álmos). Isten több igén keresztül szólt hozzám, én pedig rágódtam, hogyan tovább...

- "Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved." - Ézsaiás 7, 4; június 1.

- "Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak." - 106. Zsoltár 3; június 3.

- "Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik." - Ézsaiás könyve 26, 3; június 21.

- "Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség." - Efézusi levél 5, 8 - 9; július 25.

- Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat!" - Mózes 3. könyve 20, 8; július 26.

- "Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." - 32. Zsoltár 5b; augusztus 6.

- "Maga az Úr megy előtted, Ő lesz Veled. Nem hagy el téged és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!" - Mózes 5. könyve 31., 8; augusztus 14.

Mindegyik ige arra irányul, hogy Isten parancsolatai szerint kell élnünk. A Biblia kell, hogy a mérce legyen az életünkben; ehhez kell szabnunk magunkat és minden cselekedetünket. Ennek tükrében egy ige különösen a szívemre helyeződött: "A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt." - Róma levél 12, 17. Nem volt kérdés, hogy Isten most milyen területen szeretne dolgozni, munkálkodni az életemben; hol vannak még különösen nagy hiányosságok, problémák. A bűn itt tisztességtelen dolgok formájában jelennek meg a mindennapjaimban, és Isten arra kért, hogy rendezzem ezeket a dolgokat... vagy Őt követem és elhagyom ezeket, amik elválasztanak Tőle, vagy járok tovább ezen a nem tisztességes úton, Tőle elfordulva.

A választás lehetősége adott, a döntés az én kezemben van... és én Isten mellett döntöttem. Őt akarom követni, Őt szeretném szolgálni, méghozzá az Ő parancsolatainak megfelelően. Nem lehet Istent követni és szeretni hazugsággal, lopással, csalással, tisztességtelen dolgokkal; Isten megmutatja, mit vár tőlünk, és hogyan járhatunk az Ő útjain. Sokszor mindent félre kell tennünk, le kell tennünk elé; újra elkérni a szolgálatunkat, a helyünket, az egész életünket. Ő figyel ránk, meghallgat és válaszol... ha igazán keressük Őt.

Ezeket a dolgokat meg kellett beszélni a munkahelyen is, és érdekes módon Isten megmutatta ennek idejét is ez igék által. Június elején még nem volt ideje a beszélgetésnek, nyugton kellett még maradnom, azonban augusztus közepén már bíztatott, hogy Ő velem lesz... két hete pedig leültünk és megbeszéltük a problémákat. Azóta békességem van, nyugodt, átaludt éjszakákkal...

Tudom, hogy ezt a lépést meg kellett tennem, így járok a jó úton, és bármi lesz is ezután, Isten velem lesz. Nem lehetünk megalkuvók a bűnnel szemben; a bűnnel, ami elválaszt minket Istentől. Vagy Őt követjük alázatosan, mindent félretéve, az Ő akaratának engedelmeskedve, vagy rossz úton járunk... Isten követésébe nem fér bele egy kis hazugság, egy kis lopás. Ő azt szeretné, hogy az Ő tanításai szerint éljünk...!

Egyelőre csak abban kaptam megerősítést, hogy Vésztőn kell lennünk, a szolgálattal kapcsolatban továbbra is nyitott a kérdés.

Így írom és állítom, hogy "Isten beszéde élő és ható". Ismét megtapasztalhattam, hogy Isten nem szűnt meg létezni, ma is közöttünk jár. Ma is utat tud mutatni minden élethelyzetben azoknak az embereknek, akik Hozzá fordulnak, Őt akarják követni, és az Ő parancsolatai szerint akarnak élni. Isten nem hagyta magára a világot, hanem változatlanul aktív részese annak; kérdés, hogy észre akarjuk - e venni Őt vagy sem... és ez a bejegyzés arra is rámutat, hogy a Biblia nem csupán egy könyv, egy olvasmány, mint ahogyan sokan gondolják. Sokkal inkább egy egész életet átformáló szerzemény, melynek írója és szerkesztője maga Isten... a Biblia Isten szava, és az elmúlt hónapokban ismét megtapasztalhattam, hogy igenis komoly üzenetei vannak számunkra - minden nap!