Golgota keresztyén gyülekezet, 2005. szeptember 11.

 

Az Istentől kapott kegyelem és az Ő hűsége minden reggel megújul!

 

2001. szeptember 11 - én a World Trade Center (WTC) ellen irányuló terrortámadás az egész világot megdöbbentette.

Bűnei miatt Isten egyetlen mozdulattal el tudná söpörni az egész világot („Bűneid zsoldja a halál”), azonban Ő mást, jót tervezett számunkra. Nem az a célja, hogy elveszítsen minket, hanem azt szeretné, hogy mindannyian hozzá forduljunk - ezért könyörül rajtunk és kegyelmében részesít, időt ad nekünk, hogy hozzá forduljunk.

Isten 2000 évvel ezelőtt engesztelő áldozatot küldött értünk, a bűneinkért - Jézust, aki magára vette minden bűnünket, hogy el ne vesszünk, emellett utat mutatott és adott az egyetlen igaz Istenhez saját maga által. Isten megbocsátja a bűneinket, ha hozzá fordulunk őszintén, tiszta szívvel, alázattal - mivel nagyon szeret minket, mindannyiunkat, nem pusztítja el a világot, hanem ad még nekünk egy utolsó esélyt (kegyelem megnyilvánulása).

Rómaiakhoz írt levél 5 rész, 8 vers:” Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.„ Krisztus már akkor meghalt értünk a kereszten, mikor már bűnösök voltunk.

Énekek:

Még nem is éltem én

Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél, hogy esendő emberként eljöttél.

Nem vártad meg azt, hogy Hozzád kiáltsak, de megengedted, hogy halljam a hangodat.

Zengjen hát a hálám Neked, zengjen hát a hálám a keresztért,

Zengjen hát a hálám Neked, mert te eljöttél, hogy megkeress és megmentsél.

Nagy vagy Urunk

Ő tündöklő Király, fénye ragyog ránk, hadd örvendjen a Föld, örvendjen a Föld.

Ő fényben lakozik, s a sötét eltűnik, hangjára megremeg, ha szól az megremeg.

Mily’ nagy vagy Urunk, énekeljük: Nagy vagy Urunk, mind meglátjuk,

Nagy, mily’ nagy vagy Urunk.

Ő korszakok felett él, az idő az Övé, a Kezdet és a vég, a Kezdet és a vég.

Az Atya, Fiú s Lélek, ki háromban eggyé lett, a Bárány s Oroszlán, a Bárány s Oroszlán.

Méltó nagy Neved, minden név felett,

A szívünk áld, mily' nagy vagy Urunk.

Ki olyan, mint Ő

Ki olyan mint Ő, a megölt Bárány, ott Isten trónján?

A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy Királynak!

Szívből imádd! Ó, a napfelkeltétől, míg rád borul az éjjel.

Szívből imádd! Minden nemzet, minden nép, minden angyal, minden szent áldd Őt!

Ki olyan mint Ő, a győztes Oroszlán, ott Isten trónján?

A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy Királynak!

Nem szűnik meg szerelmed…

 

A kiejtett szavak…

Lehetünk mi magunk, a szavaink is bátorítók mások számára, életet hozhatunk másoknak, mert a szó ereje hatalom!Isten az életet adta, mi pedig ezt adhatjuk tovább - életet adhatunk!
Amit Te magad mondasz, Rád is hatással lehet. Olyan emberekkel beszélgetni, együtt lenni, akikből folyamatosan csak a panaszkodás árad, eléggé megterhelő, fárasztó és elvonja az erőnket. Sok helyen, sok országban túlsúlyban van a panaszkodás, a negativitás - ilyenek vagyunk mi, magyarok is. Bennünk van a panaszos lélek, folyamatosan csak panaszkodunk, és nagyon nehezen látjuk meg a jó dolgokat. Ha állandóan a rossz dolgokra figyelünk, csak ezeket vesszük észre, ez megkötöz minket ahelyett, hogy felszabadítaná a lelkünket.

Jakab 3, 8: ”De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.” Senki sem tudja megzabolázni a száját, éppen ezért nagyon oda kell(ene) figyelnünk, mit mondunk másoknak.

Jakab 3, 4: ”Íme a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazonáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. ”

Hogyan alázzuk meg magunkat Isten előtt? Kérjük, hogy legyen Ő a szánk; az, hogy hogyan és mire használjuk, csak rajtunk múlik (életet vagy halált adunk)!

Sokan úgy gondolják, attól keresztény valaki, ha naponta imádkozik, Bibliát olvas, tiszteli a szüleit, a gyerekeket, kimutatja a szeretetét, megadja a tizedet…de mindez nem elég, sőt hiábavaló, ha nem fékezzük meg a szánkat, és nem gondoljuk meg, mit mondunk ki.

Jakab1, 26: ”Ha valaki istentisztelőnek látszik közöttetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.”

Példabeszédek 18, 21: ”Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki - ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.” A nyelv élet és halál; ahogyan, amire használjuk, úgy és azt kapjuk jutalmul.

Jakab 3, 2: ”Mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.”

A nyelv a test irányítója, éppen ezért vigyáznunk kell, hogy mit mondunk ki…!