Film: Left Behind - Az otthagyottak

Mindenki maga döntse el, mennyire érdemes feszegetni, hogy meddig lesz világ a világ, mikor lesz a világvége, vagy éppen hogy mi lesz a halálunk után. Esetleg hogy valóban az utolsó időkben élünk - e...? Ez a film mindenesetre eléggé elgondolkodtató, főleg hogy a Biblia egy - egy részét veszi alapul.

A (három részes) film elején a világ minden táján emberek ezrei tűnnek el egyik pillanatról a másikra, hatalmas zűrzavart okozva. Senki nem tudja, mi ez az egész, teljes bizonytalanság alakul ki az emberekben. Vajon az eltűntek soha többet nem kerülnek elő? Élnek még, vagy meghaltak? Egyáltalán, hova lettek?

A továbbiakban azt nézhetjük végig, hogyan lesz lassan, de biztosan egy hétköznapinak tűnő emberből a világ ura, a Sátán megtestesítője; hogyan hajtja uralma alá az egész világot, és hogyan téveszti meg az egész emberiséget. Hogyan tudja a valójában Gonosz jónak kiadni magát...

A Bibliával való párhuzamok:

- Az emberek hirtelen eltűnése: Jézus kiragadja a keresztyéneket (azokat, akik elfogadták Őt Megváltójuknak, és Őt követik) a világból a nagy nyomorúság kezdete előtt ("... azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt: az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik." - Lukács evangéliuma 17. fejezet, 34 - 36 vers). Ők Istenhez a mennybe kerülnek, azok pedig, akik itt maradtak, nem fogadták el Jézust, ezért kell maradniuk. Isten azonban nem gonosz: még a nagy nyomorúság idején is van lehetőségünk Jézust és az Ő áldozatát elfogadni. Ahogyan írja az Ige (Jézus mondja): "Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (János evangéliuma 14. fejezet, 6 vers).  Vagyis Istenhez csak Jézuson keresztül juthatunk, nincs más út... a jótétel, az istenhit, a parancsolatok betartása nem elég az üdvösséghez, az örök élet elnyeréséhez. Ha Jézus nincs a szívünkben, az életünkben, akkor üdvösségünk, örök életünk sincs.

- Élete végén mindenkinek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt. Akármit teszünk vagy nem teszünk földi életünk során, életünk végén Isten elé kerülünk, ahol el kell számolnunk mindennel, amit tettünk... és amit nem. Nem csak azért felelünk, ami rosszat elkövettünk, hanem azért is, ami jót nem cselekedtünk meg. „Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki - ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt (2 Korinthusi levél 5. rész, 10 vers).

- A világvége időpontjával kapcsolatban egyre több találgatás lát napvilágot. Az embert mindig érdekelte, meddig világ a világ, mikor lesz vége mindennek... jelenleg ezt 2012 decemberére tippelik, mivel az azték naptár csak eddig jelzi a napokat. Azonban Isten kezében vagyunk, csak Ő tudja igazán, meddig kegyelmez még nekünk, bűnösöknek... meddig tart még a kegyelmi idő, meddig van még lehetőségünk Jézust behívni az életünkbe. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül” (Máté evangéliuma 24, 35 – 36 vers). „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok” (42. vers).

- Isten szépnek és jónak teremtette meg a világot, de az ember már az Édenkertben megkísértetett a kígyó által. Az ember szabad akaratot kapott; választhatott a jó és a rossz között. Mivel ettek a tiltott gyümölcsből, a bűnt választották, innen kezdve pedig mindannyiunknak szüksége van Jézus áldozatára, kereszthalálára, bűneink bocsánatára. „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepén van, azt mondta Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És mondta a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói” (Mózes első könyve 3. fejezet, 1 – 5. vers)

- Az Antikrisztus: maga a Sátán, aki azért jött, hogy az Isten munkáit lerontsa. Mindeközben elhiteti az emberekkel, hogy ő Jézus. „Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek” (Máté evangéliuma 24.fejezet, 5. vers). „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak...” (24. vers).

Ha megnézzük, merre halad a világ, kevesen látjuk és gondoljuk úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Láthatjuk, hogy egyre több a gonoszság, a kegyetlenség, a háború, az erkölcstelenség, a szeretetlenség. Isten nem ilyennek teremtette a világot és az embereket... elhatalmasodott a gonoszság, ami pedig nem Istentől van. Kell, hogy tisztán lássunk, és el kell döntenünk, hogyan tovább... merre haladunk földi életünk folyamán. Jézussal – vagy nélküle? Akarunk – e az Ő útjain járni, vagy sem? Csak rajtunk múlik, hogyan döntünk... míg nem késő.

A film megtekinthető és letölthető ide kattintva.

Az utolsó időkről részletesen - többek között - a Máté evangéliuma 24. fejezetében olvashatunk.