Phil Metzger-A kegyelem útjain

A kegyelem útjain című könyv különleges számomra. Nagyon leegyszerűsítve az immár több mint 25 éves Golgota Keresztény Gyülekezet Magyarország és környéki kialakulását és munkálkodását mutatja be a sok nehézség, megpróbáltatás közepette. Valamikor a „rendszerváltás” idején néhány amerikai fiatal érkezett Magyarországra és környékére, hogy mutassa meg nekik Isten, mit akar Ő itt végezni - általuk. Azaz odaszánták magukat, alárendelték magukat Isten akaratának; ott hagytak mindent Amerikában azért, hogy Isten felhasználja őket az Ő terveire.

Mi is a kegyelem…? Olyasmi, amit megkapunk, megkaphatunk, annak ellenére, hogy egyáltalán nem érdemeljük meg. „Kegyelemből van üdvösségetek…” (ahogy írja a Biblia), azaz annak ellenére mehetünk Jézushoz a mennybe, vár ránk az örök élet, hogy alapból esélyünk sem lenne oda kerülni a bűneink miatt. Mert akármennyire is tetszik vagy sem, mindannyian bűnösök vagyunk, és a bűneink elválasztanak Istentől-a bűnök falat képeznek Isten és ember között, így alapból lehetetlen dolog, hogy a mennybe jussunk, akárhogyan kalimpálnánk is. Jézus, Isten Fia azonban eljött értünk, meghalt helyettünk, a bűneinkért a kereszten (önszántából, semmit nem kérve cserébe), hogy örök életünk lehessen… nem érdemeltük meg, mégis megtette, lehetőséget adva ezzel nekünk az életünk utána VALÓDI életre. Ez a kegyelem… a meg nem érdemelt ajándék. És nincs kis bűn, nagy bűn; kis bűnös, nagy bűnös; bárki előtt nyitva áll a mennybe az út, Jézus által… nincs olyan bűnös, aki ne mehetne Jézushoz, hiszen Ő MINDENKIÉRT, MINDEN BŰNÖSÉRT, MINDEN BŰNÉRT vállalta a kereszthalált!

Nagyon erősítő és bátorító végigolvasni az új közösség, az új gyülekezet kialakulásának történetét. Látni a fiatalok lelkesedését, az Istennek odaszánást, Isten válaszait a kérdésekre. Látni folyamatos áldásait, és látni, hogyan lesz egyre nagyobb és nagyobb ez az új misszió, a szolgálat, hogyan lesz egyre sokrétűbb a tevékenység. Ez mind folyamatos bizonyíték arra, hogy Isten nem egy kitalált Valaki, Aki valamikor valahol valamit csinált, és azóta nyugdíjas éveit töltögeti valamerre. Nem egy Valaki, Aki gonosz szemmel tekint az emberekre, és azt lesi, mikor csaphat, sújthat le ránk a folyamatos, egyre durvább méreteket öltő bűneink miatt. Sokkal inkább egy olyan Istent láthatunk meg, Aki valós, Aki a mai napig köztünk él, foglalkozik velünk, és továbbra is lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy elnyerjük az örök életet Jézus által. Egy olyan Isten jelenik meg, Aki válaszol, erősít, bátorít, szeret, és nem hagy egyedül, nem hagy kétségek között.

Kegyelem, hogy amerikai fiatalok ide jöttek közénk, hogy közöttünk szolgáljanak és Jézusról beszéljenek. Kegyelem, hogy Isten megengedte ezt nekik, és megengedte ezt nekünk. Kegyelem, hogy Isten megáldotta ezt a missziót és kegyelem, hogy Jézus értünk, magyarokért is vállalta a keresztet, hogy nekünk is örök életünk lehessen. Mindezért, mindezekért semmit se tettünk… mégis megkaptuk.

Természetesen keresztényként, hívő emberekként sem vagyunk tökéletesek. Tele vagyunk ugyanúgy bűnökkel, hibákkal, és ugyanúgy szükségünk van a kegyelemre, mint hitetlen hétköznapi embertársainknak. Mi is elbukunk, megtorpanunk, és szükségünk van a bűnbocsánatra, újrakezdésre. Csodálatos arról is olvasni, ahogy őszintén kiderülnek a gyengeségek, a bűnök, az akadályok, a fal Isten és ember között - Isten azonban ennek, a bűneink ellenére is szeret bennünket, és bűnrendezés után újra szolgálatba állít bennünket. Ugyanúgy számít ránk, fontosak vagyunk, számon vagyunk tartva, és mehet minden tovább, mint előtte… ez is kegyelem.

Lehetsz akármekkora bűnös, kedves Olvasónk. Követhettél el bármekkora szörnyűséget eddigi életed során. Gondolhatod úgy, hogy esélyed sincs Istennel kapcsolatba kerülni, vagy hogy Ő elfordul Tőled a bűneid sokasága és nagysága miatt. Isten azonban vár Rád, számít Rád… Fia, Jézus érted, a bűneidért is meghalt a kereszten, hogy lehetőséged legyen elnyerni Általa az örök életet! Ő akkor is szeret, ha újra elkövetsz egy-egy hibát, egy-egy bűnt, mert Nála mindig van, mindig lehet újrakezdés.